Sıvı Tuz - Koyuncu Tuz

Tekstil sektöründe kullanılmak üzere, Bursa’daki tesisimizde ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla yüksek saflıkta sıvı tuz üretilmektedir.

Rafine sıvı tuz firmalardaki boyama makinelerinde ve su yumuşatma cihazlarının şartlandırılmasında kullanılmaktadır. Rafine sıvı tuz kullanımının katı tuz kullanımına göre avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Katı tuzun çözünmesi sürecini bertaraf ettiğinden, katı tuzun çözdürülmesi esnasında ortaya çıkabilecek tıkanma ve pompa arızalarını ortadan kaldırmaktadır.
 • Rafine katı tuz kullanımına oranla %15-%25 daha az maliyetle tedarik edilebilmektedir.
 • Homojen bir karışım olduğundan kumaşın üzerine direk nüfus ederek, kumaşa herhangi bir çarpma eğiliminde bulunmamaktadır.
 • Her defasında standart ürün tedarik edilecektir.
 • Makine operatörleri tarafından makineye verilen tuz miktarı genellikle reçete değerinden faklılık göstermektedir. Sıvı tuzda ise bu değer reçete değerine tam olarak uymaktadır.
 • Rafine tuza göre daha saf olduğundan kullanım miktarı daha düşüktür.
 • Katı tuz makine operatörleri tarafından tuz deposundan alınıp her makineye ayrı ayrı taşınmaktadır. Sıvı tuza geçildiğinde taşıma işçiliği ortadan kalkacaktır.
 • Katı tuzda depolama ve stok ihtiyacı varken, rafine sıvı tuzda herhangi bir depolama ve stok sahasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Rafine sıvı tuz, rafine tuza göre daha düşük sertlikte olduğundan dolayı nihai ürün rengi daha canlı ve parlak olmalıdır.
 • Su şartlandırması esnasındaki kullanım durumunda daha az reçine kirlenmesi olmaktadır.
 • Reçine rejenerasyonu daha aktif yapıldığından tuz kullanım maliyetini düşürmektedir.
 • Hazırlanan çözelti doymamış çözelti olduğundan, uzun süreli depolama ve stoklama şartlarında bile, içerisinde kesinlikle tortu ve çökme meydana gelmemektedir.
 • Boyama süresince pH değişiminden etkilenme durumu söz konusu değildir.