• Kalite, Çevre, İş Güvenliği, Helal ve Gıda Güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmek.
 • Tüm çalışanları eğiterek bilinçlendirmek.
 • Yönetim sistemleri şartlarına uymak, yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek.
 • Çalışma ortamı ve şartlarını iş güvenliği açısından iyileştirici çalışmalar yapmak.
 • Çevreye zarar vermeyen teknoloji ve yöntemler araştırmak, kullanmak.
 • Doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak.
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak.
 • Hijyenik koşullarda, güvenli, doğal, helal ve sağlıklı ürünler üreterek, müşterinin güvenini kazanmak ve kalitemizi en iyi seviyede tutmak.
 • Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak.
 • İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak.
 • İş güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak.