Tuz Organik Bir Bileşik mi?

2020-11-26(18882)

İnsan vücudunun düzgün çalışması için sodyum klorür gereklidir. Sofra tuzları, çağlar boyunca insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

Türkiye’nin lider tuz ihracatçısı Koyuncu Tuz olarak, "Tuz organik bir bileşik mi?" sorusuna yanıt arayacağız. Öncelikle konunun daha iyi anlaşılması için kimyasal bileşikler hakkında bazı temel bilgileri aktaralım.

Bileşik Tanımı

"Tuz organik bir bileşiktir" sorusunu cevaplamadan önce, bileşik ve organik bileşiğin kimyada ne anlama geldiğine değinmemiz gerekiyor. Ardından, konuyu net anlamak için organik ve inorganik bileşikler arasında ayrım yapmalıyız.

Genel olarak bir bileşik, iki veya daha fazla elementten oluşan bir malzemeyi ifade eder. Biyokimyada, özellikle bir bileşik, iki veya daha fazla bağlı elementin atomlarından veya iyonlarından oluşan bir maddeye karşılık gelir. Kimyasal bir bağ ile birbirine bağlanan iki veya daha fazla element, kimyasal bileşikler oluşturur.

Kimyasal bir bileşiğin farklı tipteki elementlerinin bir kombinasyonu olması gerekir. Örneğin, sodyum ve klorür elementlerinin bağlanması, sofra tuzu olarak bildiğimiz NaCl veya sodyum klorürü oluşturur.

Organik Bileşik Nedir?

Organik bir bileşik, karbon-hidrojen bağları içeren herhangi bir kimyasal bileşiği ifade eder. Karbon ve diğer elementleri içeren organik bileşikler, canlı organizmaların çoğalması için gereklidir.

Hidrokarbon moleküllerinden ve proteinlerden oluşan organik bileşikler, bitki ve hayvan hücrelerindeki kimyasal reaksiyonların temelini oluşturur. Bu reaksiyonlar, yiyecek bulma veya üreme gibi yaşamla ilgili herhangi bir faaliyet için gerekli olan hayati enerjiyi sağlar.

İnorganik Bileşik Ne Anlama Geliyor?

Kimyada inorganik bileşikler, iki veya daha fazla kimyasal elementin birleştirildiği ancak bir karbon-hidrojen bağı içermeyen maddelerdir.

Organik bileşikler genellikle içerdikleri elementlere veya element gruplarına göre sınıflandırılır. Örneğin oksitler, iyonik veya moleküler olarak sınıflandırılabilir. Organik kimyasallar sadece hidrojen atomlarına bağlı karbon atomları içeren maddeler içerdiğinden, elementlerin ve maddelerin çoğu inorganik kimyasallar olarak kabul edilir.

Tuz Kimyasal Formülü

Artık organik ve inorganik bileşiklerin ne olduğunu biliyorsunuz. "Tuz organik bir bileşiktir" cevabını vermeden önce, bu özel bileşiğin daha iyi anlaşılması için tuz kimyasal formülü hakkında daha fazla ayrıntıya gireceğiz.

Tuz, bir anyon ve katyondan oluşan kimyasal bir bileşiktir. Tuzlar, pozitif yüklü iyonların (katyonların) ve negatif yüklü iyonların (anyon) bir araya gelmesiyle oluşur. Sofra tuzu (NaCl), sodyum ve klorür iyonlarından oluşur ve iyonik bir bileşiktir.

Kimyadaki tuz türlerine bir göz atalım.

Kimyada Tuz Çeşitleri

Tuzdan bahsettiğimizde genellikle akla ilk gelen şey sodyum klorür yani normal sofra tuzu. Bununla birlikte, tuzları sınıflandırmanın çeşitli yolları vardır. Tuz türleri;

● Alkali tuzlar: Suda çözüldüğünde hidroksit iyonları veren tuzlardır.

● Nötr tuzlar: Adından da anlaşılacağı gibi nötr tuzlar ne asidik ne de bazik tuzlardır.

● Asit tuzları: Bir çözücü içinde çözüldüğünde asidik çözelti üreten tuzlar.

● Zwitterionlar: Zwitterionlar tuz olarak kabul edilmez, ancak aynı molekülde anyonik ve katyonik bir merkez içerirler. Zwitterion, iç tuz olarak adlandırılır.

İnorganik Tuzlar

Hem organik hem de inorganik tuzlar vardır. Bununla birlikte, sofra tuzu (sodyum klorür), kabartma tozu (sodyum bikarbonat), kalsiyum karbonat ve muriatik asit (endüstriyel sınıf hidroklorik asit) gibi tuzlar, yaygın olarak bilinen inorganik bileşiklerden bazılarıdır. Yani, vurgulamak gerekirse, insanların tükettiği sofra tuzu veya yemek tuzu inorganik bileşiklerdir.

Tipik olarak, inorganik bileşikler yüksek erime noktalarına sahiptir ve elektriksel iletkenlikleri derece olarak değişir. İnorganik bileşiklerin bu özellikleri onları belirli uygulamalarda yararlı kılar:

● Jet ve roket yakıtları ve patlayıcılar olarak,

● Su arıtma ve sterilizasyonda kimyasal olarak,

● Fiber, mürekkep, boya ve kağıtta pigmentler gibi endüstriyel amaçlar için,

● İlaç üretiminde vb.

Organik Tuzlar

Aslında "tuz organik bir bileşik mi?" sorusunun tek bir cevabı yok. Organik tuzlar da var. Kimyada, bu tür tuzlar organik bir iyon içerenlerdir. Örneğin, sodyum asetat ve temizlik ürünlerinin ana bileşenlerinin çoğu -sodyum laurat gibi- sodyum tuzları organik tuzlardır. Bunlar organik asitlerden elde edilir.