Sanayi İçin Tuz Uygulamaları

2020-07-20(7622)

Tuz veya sodyum klorürün, yiyeceklerde tat vermek için yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak tuz uygulamaları yemeğimizin tadını arttırmaktan çok daha fazlasıdır. Farkında olmayabilirsiniz ama sodyum klorür kullanım alanını büyük ölçüde endüstriyel alanlarda bulmaktadır.

Endüstriyel tuz, değişken endüstrilerde en önemli ve en çok kullanılan bileşenlerden biridir. Tuzun endüstriyel kullanımlarının çeşitliliği nedeniyle, endüstriyel tuz tedarikleri piyasada oldukça talep görmektedir. Kullanım alanları buz çözme, yağ endüstrisi, Klor-alkali endüstrisi ve kimya endüstrisi gibi birçok endüstri türünü kapsamaktadır.

Bu yazıda tuzun farklı endüstriyel kullanımlarını inceleyeceğiz.

Sanayi için Farklı Tuz Uygulamaları

salt applications

1. Buz Çözme için Endüstriyel Tuz Kullanımı

Endüstriyel tuz kullanımlarından biri de buz çözmedir. Endüstriyel tuz büyük ölçüde yolların, kaldırımların ve platformların bakımı için kullanılır. Buz çözücü yol tuzu genellikle yollara yayılır ve yüzey donmadan önce bir tuzlu su tabakası oluşturur. Bu işlem buz oluşumunu geciktirir veya engeller.

Yollar veya kaldırımlar donmuşsa veya karla kaplıysa, suyun donma noktasını düşürmek için endüstriyel tuz kullanılır. Böylece endüstriyel tuz karı eritir ve buzun yeniden oluşumunu geciktirir. Böylelikle buz çözme için tuz uygulaması, daha güvenli yollar sağlar ve kazaları önler.

2. Petrol ve Gaz Endüstrisinde Tuz Uygulamaları

industrial salt

Endüstriyel tuz, daha verimli ve daha güvenli hale getirmek için genellikle bir petrol sondaj kulesinde kullanılır. Bunun dışında sondaj sıvısı olarak kullanılan çamurda katkı maddesi olarak endüstriyel tuz kullanılmaktadır.

Petrol endüstrisinde endüstriyel tuz nasıl çalışır:

Endüstriyel tuz, toprağın yoğunluğunu artırır ve böylece sondaj işlemini daha güvenli hale getirir.

Sondaj sıvısı olarak kullanılan çamurdaki endüstriyel tuz uygulamaları, delme kafası için bir yağlayıcı ve soğutucu görevi görür.

Petrol endüstrisindeki tuz uygulamaları aynı zamanda flokülant, yönlendirme ajanları, asitleştirici özel katkı maddeleri, tiner / dispersanlar ve stabilizatörler olarak da hizmet edebilir.

3. Enerji Endüstrisinde Endüstriyel Tuz

industrial salt in the energy industry

Güneş enerjisi gibi enerji üretimi endüstriyel tuz gerektirir. Endüstriyel tuz, belirli reaksiyonların gerçekleşmesi için belirli bir tuzluluk düzeyinin korunmasına yardımcı olur.

4. Kimya Endüstrisinde Tuzun Kullanımları

salt in the chemical industry

Endüstriyel tuz, büyük ölçüde kimya endüstrisinde farklı kimyasallar üretmek için kullanılır. Genellikle klor, kostik soda, soda külü üretiminde hammadde olarak kullanılır. Bunların dışında endüstriyel tuz, sodyum sülfat, sodyum karbonat, hidroklorik asit, sodyum bikarbonat, sıvı sodyum, metalik sodyum, klor ve sodyum nitrat gibi çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

5. Klor Alkali Endüstrisi veya Elektroliz için Endüstriyel Tuz

industrial Salt for Chlor Alkali Industry or Electrolysis

Endüstriyel tuz, hijyen ve dezenfeksiyon ürünlerinin temel bileşenlerinden biri olan klor üretmek için kullanılmaktadır. Klor, doymuş bir tuz çözeltisinin elektrolizinin bir sonucu olarak üretilir. Bu, sodyum klorürü (NaCl) klor üretiminin hammaddesi yapar. Türkiye’nin en büyük tuz üreticisi Koyuncu Tuz, klor alkali endüstrisi dahil çeşitli endüstriyel kullanımlar için yüksek kaliteli endüstriyel tuz sunmaktadır.

6. Metal Endüstrisinde Endüstriyel Tuz Kullanımları

industrial Salt Uses in the Metal Industry

Tuzun endüstriyel kullanımlarından biri metal endüstrisidir. Endüstriyel tuz, safsızlıkları giderdiği için metallerin işlenmesinde ve ikincil alüminyum yapımında kullanılır.

7. Tekstil Endüstrisi

salt Textile Industry

Tekstil endüstrisinde boya partilerini sabitlemek için endüstriyel tuz kullanılır. Bu şekilde tekstil endüstrisi standartlaştırılmış boyaya ulaşır.

8. Kauçuk Endüstrisinde Tuz Uygulamaları

Endüstriyel tuz, kauçuk endüstrisinde kauçuğu lateksten ayırmak için kullanılır.

9. İlaç Endüstrisi

salt Pharmaceutical Industry

Tuzun endüstriyel kullanımlarından bir diğeri de ilaç endüstrisidir. Tuz, çoğunlukla salin solüsyonlarının hazırlanmasında ve kapsül üretiminde kullanılır. İntravenöz formül yapımından temas solüsyonlarına kadar endüstriyel tuz, salin solüsyonları ve dolayısıyla ilaç endüstrisi için oldukça önemlidir.

10. Sabun Endüstrisi

salt soap Industry

Sabun yapımında endüstriyel tuz, deterjan ve solventlerde dolgu maddesi amacıyla katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dolgu maddesi olarak tuz eklenmesi, çeşitli kimyasalların kolayca ayrılmasına yardımcı olur.

11. Pigment Endüstrisi

salt Pigment Industry

Pigment endüstrisi, üretim sürecinde dolgu ve öğütme ajanı olarak endüstriyel tuzu kullanır.

Tuzun bu farklı endüstriyel kullanımlarının yanı sıra tuz, hayvan besleme tuzu, su yumuşatma / su arıtma tuzu ve havuz tuzu gibi daha fazla alanda kullanım alanı bulmaktadır. Koyuncu Tuz, her sanayi bölgesi için birinci sınıf endüstriyel tuz sağlar.

12. Su Arıtma Tuzu

Su arıtma, kirleticileri ve istenmeyen bileşenleri ortadan kaldıran veya endüstriyel su temini için konsantrasyonlarını azaltan ve aynı zamanda hem içme hem de sulama kullanımında insan sağlığı için önemli olan bir süreçtir. Sertliği gidermek için sudaki kalsiyum ve magnezyumun giderilmesi için su yumuşatma tuzu uygulanır. Su arıtma için tuz, bulaşık makinesi tuzu ve rejenerasyon tuzu gibi hem endüstriyel hem de evsel amaçlarla uygulanabilir.

 

Koyuncu Tuz, su arıtımı için yüksek kaliteli granül tuz, tuz kristalleri ve arıtma sistemleri için tablet tuz tedarik etmektedir.