Havuz Tuzu Nasıl Kullanılır? Havuza Ne Kadar Tuz Eklenmeli?

2021-06-17(12419)

Tuz yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca tuzlu su ile havuzu arıtmak diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre sayısız avantajı ile öne çıkmaktadır. Bu yazımızda tuz ile havuz dezenfeksiyonu için ideal tuz seviyesini anlatacağız.

Yüzme Havuzu Dezenfektanı Olarak Tuz

Havuzlar için tuz kullanımı rutin bakım gerektirmez. Klorinatör adı verilen cihaz, tuzu (NaCl) klora dönüştürmek için sürekli çalışır ve ardından NaCl'yi orijinal haline dönüştürür. Bu döngü sürekli tekrar eder. Sonuç olarak, klor sürekli olarak yenilenir.

Bu işlem sonucunda oluşan klor, klorlama yöntemi kadar zararlı değildir. Cilde zarar vermez ve suda güçlü bir koku oluşturmaz. Ayrıca tuz kullanımı, sürekli dezenfeksiyonun en sağlıklı ve en uygun maliyetli yöntemidir. Havuz bakım maliyetlerini %80 oranında azaltır ve dezenfektan kimyasal ürün kullanımını tamamen ortadan kaldırır.

Elektroliz ile Havuz Dezenfeksiyonu

Dünyada en yaygın kullanılan su dezenfeksiyon yöntemi tuz ile elektrolizdir. Aynı zamanda hem ekonomik hem de çevresel olarak en çok tavsiye edilen yöntemdir. Sudaki az miktarda tuz, yüzücülerin cildine zarar vermeden bakteri ve alglerin büyümesini önleyerek doğal bir antiseptik görevi görür. Klor, geleneksel sistemlerden çok daha iyi bir hijyenik etkiye sahiptir. Su dezenfeksiyon döngüsünün belirli bir noktasında sürekli olarak klor oluşturur ve konsantrasyonu son derece yüksek seviyelere ulaşır. Bu yüksek klor konsantrasyonu, havuzun mevcut klor seviyesinde elimine edilemeyen kirleticileri giderir. Ayrıca, su elektrot ünitesinden geçerken, kirletici maddelerin oksitlenmesine ve yok olmasına neden olan güçlü bir elektrik alanına maruz kalır. Yani bu yöntemle iki kat daha güçlü hijyen ve sterilizasyon sağlanabilmektedir. Ancak, sürecin başarılı olması ve ideal bir ortam yaratmak için havuza ne kadar tuz ekleyeceğinize dikkat etmek önemlidir.

Elektroliz Nedir?

Elektroliz, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin, harici elektrotlar tarafından iletilen bir elektrik akımı kullanılarak ayrıştırılmasıdır. Elektroliz çeşitli maddelerle gerçekleştirilebilir. Tuzlar (havuz tuzunda olduğu gibi), asitler ve bazlar en iyi bilinen örneklerdir. Elektroliz için harici bir güç kaynağı, elektrotlar ve elektrolitler gereklidir. "Elektrolit" terimi, serbest iyonların bulunduğu ortamı ifade eder. Elektrot, elektrolitlere batırılmış iletken metalleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Elektroliz işlemi, "hücre" olarak da adlandırılan elektroliz kabı veya tankı içinde gerçekleşir. Kabın içinde, çözünen ve artı (+) ve eksi (-) yüklü iyonlara ayrılan bir bileşiğe daldırılmış iki elektrot vardır. Bu elektrotlar, aralarında genellikle 5-20 santimetre olacak şekilde birbirine değmeyecek şekilde ayarlanır. Elektrotlar bir doğru akım kaynağına bağlanır ve elektrotlar arasındaki voltaj iyonları zıt yüklü elektrota doğru iter. İşlemden sonra (+) yüklü iyonlar katoda doğru, (-) yüklü iyonlar anoda doğru akar. Karşı kutupta, yüklerini dengeleyen atomlar veya moleküller çökelir ve elektrolitteki diğer moleküllerle reaksiyona girer. Kimyasal bileşikler arasında iki tür bağ vardır: kovalent ve iyonik. Kovalent bağlı bileşikleri ayırmak mümkün olmamakla birlikte, iyonik bağlı bileşikleri elektrikle ayırmak mümkündür.

Havuza Ne Kadar Tuz Eklenmeli?

Havuz dezenfeksiyon işleminin çalışması için tuz elektrolizi için önce çok seyreltilmiş bir tuzlu su çözeltisi sağlanmalıdır. Bu ortamı oluşturmak için, havuz suyunda metreküp başına 4 - 6 kilogram arasındaki tuz çözülmelidir. Elde edilen çözelti, deniz suyundan 9 kat daha düşük bir tuzluluğa sahiptir. Bu değer klorlayıcı için uygun bir ortam oluşturur. %0,4'lük bir tuzluluk oranı elde etmek için suya tuz eklenmelidir. Havuz için ideal tuz seviyesini elde etmek için havuz tuzsuz ise her 4.000 litre için 16 kg tuz uygulanmalıdır.

Sofra Tuzu ve Havuz Tuzu

Havuz tuzu hakkında en sık sorulan sorulardan biri havuz tuzunun gıdalarda kullanılıp kullanılamayacağı veya havuz dezenfeksiyonu için sofra tuzu kullanılmasının mümkün olup olmadığıdır. Bu merak, havuz tuzunun kimyasal içerdiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Aslında havuzları dezenfekte etmek için kullanılan tuzun %99,8 saf olması gerekir. Havuz tuzu herhangi bir topaklanma önleyici madde içermez ve sofra tuzu ile aynı iyotlama sürecinden geçmez. Birçok kişi sofra tuzunun en saf tuz olduğuna inansa da, havuz tuzu daha saftır.