Yüksek saflıkta sanayinin kullanımı için üretilen özel tuzumuz başta klor alkali tesisleri olmak üzere tekstil sektörü gibi yüksek kaliteye ihtiyaç duyan sektörlerde kullanılmaktadır.